Redmi K20 Pro 128G - Có Tiếng Việt
7.390.000 đ
Giá niêm yết: 7.990.000 đ
Trả trước: 2.217.000 đ
Xiaomi Redmi K20 128G - Có Tiếng Việt
5.090.000 đ
Giá niêm yết: 5.990.000 đ
Trả trước: 1.527.000 đ
Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Có Tiếng Việt
4.390.000 đ
Giá niêm yết: 4.990.000 đ
Trả trước: 1.317.000 đ
Xiaomi Redmi Note 8 - Có Tiếng Việt
3.390.000 đ
Giá niêm yết: 3.990.000 đ
Trả trước: 1.017.000 đ