Galaxy S22| S22 Plus| S22 Ultra Nổi bật nhất

Samsung Galaxy S22 Plus 5G Xách tay Mỹ (8GB|128GB)
8.990.000 đ
Giá niêm yết: 10.190.000 đ
Trả trước: 2.697.000 đ
Galaxy S22 5G xách tay Mỹ 2 sim 128Gb
7.990.000 đ
Giá niêm yết: 12.990.000 đ
Trả trước: 2.397.000 đ
Galaxy S22 Ultra 5G xách tay Mỹ 2 sim 256Gb
12.490.000 đ
Giá niêm yết: 18.990.000 đ
Trả trước: 3.747.000 đ
Galaxy S22 Ultra 5G xách tay Mỹ 2 sim 512Gb
12.990.000 đ
Giá niêm yết: 19.990.000 đ
Trả trước: 3.897.000 đ
 (21 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G xách tay Mỹ 2 sim 128Gb
10.990.000 đ
Giá niêm yết: 19.990.000 đ
Trả trước: 3.297.000 đ
 (25 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Hàn Quốc
11.490.000 đ
Giá niêm yết: 16.990.000 đ
Trả trước: 3.447.000 đ
 (14 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 512Gb Hàn Like New
12.990.000 đ
Giá niêm yết: 22.990.000 đ
Trả trước: 3.897.000 đ
 (26 đánh giá) Galaxy S22 Plus 5G 256GB Hàn Quốc Like new
9.290.000 đ
Giá niêm yết: 14.990.000 đ
Trả trước: 2.787.000 đ
 (26 đánh giá) Galaxy S22 5G 256GB Hàn Quốc Like New
8.290.000 đ
Giá niêm yết: 12.990.000 đ
Trả trước: 2.487.000 đ
 (27 đánh giá) Galaxy S22 Plus 5G 128GB Chính Hãng
9.490.000 đ
Giá niêm yết: 25.990.000 đ
Trả trước: 2.847.000 đ
 (25 đánh giá) Galaxy S22 5G 128GB Chính Hãng
8.490.000 đ
Giá niêm yết: 17.990.000 đ
Trả trước: 2.547.000 đ
 (21 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Chính Hãng
13.490.000 đ
Giá niêm yết: 32.990.000 đ
Trả trước: 4.047.000 đ
 (11 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 128GB Chính Hãng
11.990.000 đ
Giá niêm yết: 30.990.000 đ
Trả trước: 3.597.000 đ
Icon Map Az
Bản đồ