Galaxy S22| S22 Plus| S22 Ultra Nổi bật nhất

Samsung Galaxy S22 Plus 5G Xách tay Mỹ (8GB|128GB)
10.190.000 đ
Giá niêm yết: 10.190.000 đ
Trả trước: 3.057.000 đ
Galaxy S22 5G xách tay Mỹ 2 sim 128Gb
8.690.000 đ
Giá niêm yết: 12.990.000 đ
Trả trước: 2.607.000 đ
Galaxy S22 Ultra 5G xách tay Mỹ 2 sim 256Gb
13.300.000 đ
Giá niêm yết: 18.990.000 đ
Trả trước: 3.990.000 đ
Galaxy S22 Ultra 5G xách tay Mỹ 2 sim 512Gb
14.300.000 đ
Giá niêm yết: 19.990.000 đ
Trả trước: 4.290.000 đ
 (21 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G xách tay Mỹ 2 sim 128Gb
12.300.000 đ
Giá niêm yết: 19.990.000 đ
Trả trước: 3.690.000 đ
 (25 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Hàn Quốc
13.300.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 3.990.000 đ
 (14 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 512Gb Hàn Like New
14.300.000 đ
Giá niêm yết: 22.990.000 đ
Trả trước: 4.290.000 đ
 (26 đánh giá) Galaxy S22 Plus 5G 256GB Hàn Quốc Like new
9.990.000 đ
Giá niêm yết: 14.990.000 đ
Trả trước: 2.997.000 đ
 (26 đánh giá) Galaxy S22 5G 256GB Hàn Quốc Like New
9.990.000 đ
Giá niêm yết: 12.990.000 đ
Trả trước: 2.997.000 đ
 (27 đánh giá) Galaxy S22 Plus 5G 128GB Chính Hãng
10.490.000 đ
Giá niêm yết: 25.990.000 đ
Trả trước: 3.147.000 đ
 (25 đánh giá) Galaxy S22 5G 128GB Chính Hãng
8.990.000 đ
Giá niêm yết: 17.990.000 đ
Trả trước: 2.697.000 đ
 (21 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Chính Hãng
Liên hệ
Giá niêm yết: 32.990.000 đ
Trả trước: Liên hệ
 (11 đánh giá) Galaxy S22 Ultra 5G 128GB Chính Hãng
14.990.000 đ
Giá niêm yết: 30.990.000 đ
Trả trước: 4.497.000 đ
Icon Map Az
Bản đồ