iPhone 8│8+ Nổi bật nhất

 (6 đánh giá) iPhone 8 Plus Quốc tế 64GB 99%
7.100.000 đ
Trả trước: 2.130.000 đ
 (3 đánh giá) iPhone 8 Plus Quốc tế 256GB 99%
8.100.000 đ
Trả trước: 2.430.000 đ