iPhone X│XR Nổi bật nhất

 (4 đánh giá) iPhone X Quốc tế 64G - 256G
8.200.000 đ
Trả trước: 2.460.000 đ
 (3 đánh giá) iPhone XR Quốc tế 64G - 128G
8.300.000 đ
Trả trước: 2.490.000 đ