Note 20 | Note20 Ultra Nổi bật nhất

Galaxy Note 20 Ultra 5G Mỹ 2 sim chip Snap 865+ 99%
17.800.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.340.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Mỹ 2 sim 12/128GB chip Snap 865+
19.500.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.850.000 đ
 (1 đánh giá) Galaxy Note 20 8/256GB chip Snap 865+ 99%
12.800.000 đ
Giá niêm yết: 19.900.000 đ
Trả trước: 3.840.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Hàn Quốc chip Snap 865+ 99%
18.200.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.460.000 đ
 (2 đánh giá) Galaxy Note 20 Ultra Chính Hãng Việt Nam 2 sim đã kích hoạt
16.990.000 đ
Giá niêm yết: 22.990.000 đ
Trả trước: 5.097.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Chính Hãng Việt Nam 2 sim đã kích hoạt
18.990.000 đ
Giá niêm yết: 33.990.000 đ
Trả trước: 5.697.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 4G Mỹ 8/256GB chip Snap 865+
Liên hệ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: Liên hệ
Galaxy Note 20 Ultra 4G Hàn Quốc 8/256GB chip Snap 865+
Liên hệ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: Liên hệ
Galaxy Note 20 Ultra Chính Hãng Việt Nam nguyên seal
19.990.000 đ
Giá niêm yết: 22.990.000 đ
Trả trước: 5.997.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Mỹ 12/256GB chip Snap 865+
21.990.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 6.597.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Chính Hãng Việt Nam nguyên seal
20.990.000 đ
Giá niêm yết: 33.990.000 đ
Trả trước: 6.297.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Hong Kong Hai Sim 12/256GB chip Snap 865+
25.990.000 đ
Giá niêm yết: 28.990.000 đ
Trả trước: 7.797.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/256GB chip Snap 865+
21.990.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 6.597.000 đ