Note 20 | Note20 Ultra Nổi bật nhất

Galaxy Note 20 Ultra 5G Mỹ 2 sim 12/128GB chip Snap 865+ Nobox
17.500.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.250.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Mỹ 2 sim chip Snap 865+ 99%
16.690.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.007.000 đ
 (1 đánh giá) Galaxy Note 20 Ultra 5G Mỹ 2 sim 12/128GB chip Snap 865+
17.990.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.397.000 đ
 (1 đánh giá) Galaxy Note 20 8/256GB chip Snap 865+ 99%
11.990.000 đ
Giá niêm yết: 19.900.000 đ
Trả trước: 3.597.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Hàn Quốc chip Snap 865+ 99%
15.700.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 4.710.000 đ
 (2 đánh giá) Galaxy Note 20 Ultra Chính Hãng Việt Nam 2 sim đã kích hoạt
15.500.000 đ
Giá niêm yết: 22.990.000 đ
Trả trước: 4.650.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Chính Hãng Việt Nam 2 sim đã kích hoạt
17.500.000 đ
Giá niêm yết: 33.990.000 đ
Trả trước: 5.250.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 4G Mỹ 8/256GB chip Snap 865+
Liên hệ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: Liên hệ
Galaxy Note 20 Ultra 4G Hàn Quốc 8/256GB chip Snap 865+
Liên hệ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: Liên hệ
Galaxy Note 20 Ultra Chính Hãng Việt Nam nguyên seal
17.800.000 đ
Giá niêm yết: 22.990.000 đ
Trả trước: 5.340.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Mỹ 12/256GB chip Snap 865+
19.000.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.700.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Chính Hãng Việt Nam nguyên seal
19.990.000 đ
Giá niêm yết: 33.990.000 đ
Trả trước: 5.997.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Hong Kong Hai Sim 12/256GB chip Snap 865+
21.990.000 đ
Giá niêm yết: 28.990.000 đ
Trả trước: 6.597.000 đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G Hàn Quốc 12/256GB chip Snap 865+
19.000.000 đ
Giá niêm yết: 24.990.000 đ
Trả trước: 5.700.000 đ
Icon Map Az
Bản đồ