Galaxy S20 | S20 Plus | S20 Ultra Nổi bật nhất

S20 Plus 5G bản Mỹ 99% - chíp Snap 865
10.600.000 đ
Giá niêm yết: 14.500.000 đ
Trả trước: 3.180.000 đ
S20 Plus Chính Hãng 2 sim đã kích hoạt
11.200.000 đ
Giá niêm yết: 15.990.000 đ
Trả trước: 3.360.000 đ
S20 Ultra 5G bản Mỹ 99% - chíp Snap 865
12.900.000 đ
Giá niêm yết: 16.990.000 đ
Trả trước: 3.870.000 đ
 (2 đánh giá) S20 Plus 5G bản Mỹ mới Nobox - chíp Snap 865
11.990.000 đ
Giá niêm yết: 16.500.000 đ
Trả trước: 3.597.000 đ
S20 Ultra Chính hãng 99% đã kích hoạt
13.500.000 đ
Giá niêm yết: 18.500.000 đ
Trả trước: 4.050.000 đ
S20 Ultra 5G bản Mỹ Fullbox Nguyên Seal - chíp Snap 865
13.990.000 đ
Giá niêm yết: 19.990.000 đ
Trả trước: 4.197.000 đ
 (1 đánh giá) S20 Plus 5G bản Mỹ Fullbox Nguyên Seal - chíp Snap 865
12.400.000 đ
Giá niêm yết: 17.500.000 đ
Trả trước: 3.720.000 đ
S20 Ultra 5G bản Hàn Quốc 99% - chíp Snap 865
13.200.000 đ
Giá niêm yết: 29.990.000 đ
Trả trước: 3.960.000 đ
S20 Plus 5G bản Hàn Quốc 99% - chíp Snap 865
11.200.000 đ
Giá niêm yết: 18.990.000 đ
Trả trước: 3.360.000 đ
S20 Plus 5G bản Hàn Quốc mới Nobox - chíp Snap 865
Liên hệ
Giá niêm yết: 21.990.000 đ
Trả trước: Liên hệ
S20 Ultra 5G bản Hàn Quốc mới Nobox - chíp Snap 865
14.990.000 đ
Giá niêm yết: 29.990.000 đ
Trả trước: 4.497.000 đ
 (4 đánh giá) S20 Ultra Chính hãng 12/128GB
S20 5G Bản Hàn Quốc 99% chíp 865
10.000.000 đ
Giá niêm yết: 15.999.000 đ
Trả trước: 3.000.000 đ
 (1 đánh giá) S20 Plus Chính Hãng 8GB/128GB
Liên hệ
Giá niêm yết: 21.990.000 đ
Trả trước: Liên hệ
Icon Map Az
Bản đồ