Galaxy S8│S8+ Nổi bật nhất

 (1 đánh giá) S8 Plus Mỹ 64GB Likenew đẹp 99%
5.450.000 đ
Trả trước: 1.635.000 đ
 (1 đánh giá) S8 Mỹ 64GB
4.500.000 đ
Trả trước: 1.350.000 đ
 (1 đánh giá) S8 Plus 128GB Hàn Quốc
5.990.000 đ
Trả trước: 1.797.000 đ
 (1 đánh giá) S8 Plus Hàn 64GB Likenew đẹp 99%
5.650.000 đ
Trả trước: 1.695.000 đ
S8 64GB Hàn Quốc
4.700.000 đ
Trả trước: 1.410.000 đ