(3 đánh giá) iPhone XR Quốc tế 64G - 128G
8.000.000 đ
Trả trước: 2.400.000 đ
 (3 đánh giá) iPhone Xs Quốc tế 64GB
8.200.000 đ
Trả trước: 2.460.000 đ
 (6 đánh giá) iPhone 8 Plus Quốc tế 64GB 99%
6.800.000 đ
Trả trước: 2.040.000 đ
 (3 đánh giá) iPhone 8 Plus Quốc tế 256GB 99%
7.800.000 đ
Trả trước: 2.340.000 đ